Pachetul de servicii medicale de bază în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice