Legislatie

LEGE 95 14/04/2006

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

ORDIN nr. 955/181/2022

ORDIN nr. 955/181/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea  Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum și prelungirea aplicării prevederilor acestuia

  

ORDIN 40 din 20 ianuarie 2022

ORDIN nr. 40 din 20 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 

ORDIN 840 29/03/2018

ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 

HG 186 25/02/2009

HOTĂRÂRE nr. 186 din 25 februarie 2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

 

ORDIN 1101 30/09/2016

ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 

ORDIN 1226 03/12/2012

ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

 

ORDIN 961 19/08/2016

ORDIN nr. 961 din 19 august 2016
pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

 

ORDIN 1410 12/12/2016

ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

LEGE 46 21/01/2003

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului

 

ORDIN 1142 03/10/2013

ORDIN nr. 1.142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti

 

LEGE 53 24/01/2003

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 CODUL MUNCII

 

ORDIN 401 27/03/2018

ORDIN nr. 401 din 27 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 

Hotarari si legislatie in contextul pandemiei COVID-19

Clasificare DRG

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIIOR REVIZIA A 10-A OMS