Politica privind confidențialitatea procedurii de recrutare a angajaților

Ultima actualizare: 20 aprilie 2021

Prezenta politică este aplicabilă pentru societatea ALPHA MEDICAL INVEST SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Municipiul Oltenița, Str. ARGEŞULUI, Nr. 123, Județ Călărași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași sub nr. J51/364/2014, având codul fiscal 33846988, care acționeaza în calitate de operator de date cu caracter personal conform prevederilor art. 4 alin. 7 GDPR.

ALPHA MEDICAL INVEST SRL apreciază încrederea persoanelor care depun cereri pentru angajare. („dvs.” sau „solicitant”) și este dedicata gestionării, utilizării și protejării responsabile a datelor cu caracter personal. Această Informare privind confidențialitatea solicitantului („Informarea”) se aplică tuturor informațiilor colectate de ALPHA MEDICAL INVEST SRL pentru a vă facilita solicitarea de locuri de muncă. Această politica explică modul în care ALPHA MEDICAL INVEST SRL procesează datele cu caracter personal pe care le colectăm în cadrul procesului de aplicare pentru un loc de muncă („informații personale”).

Dacă acceptați o poziție la ALPHA MEDICAL INVEST SRL, veți fi considerat membru al personalului și o notificare separată va guverna utilizarea datelor dvs. cu caracter personal.

 

Consimțământul dumneavoastră

Vă rugăm să citiți cu atenție această politica; veți confirma acceptarea colectării, reținerii, utilizării, transferului și dezvăluirii datelor cu caracter personal descrise în această informare prin actiunea fara echivoc reprezentata de transmiterea CV-ului dumneavoastra. ALPHA MEDICAL INVEST SRL deține mijloace de protecție menite să vă protejeze datele cu caracter personal.

 

Informațiile pe care le furnizați

Prezenta politică se referă la toate datele cu caracter personal pe care le transmiteți pentru a aplica sau pentru a căuta o poziție la ALPHA MEDICAL INVEST SRL, care pot include:

 • Cum a aflat aplicantul despre locul de muncă?;
 • CV, scrisoare de intenție;
 • Nume și informații de contact (cum ar fi adresa dvs. de domiciliu, numărul de telefon, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail);
 • Referințe (nume, angajator, titlu, relație, e-mail, telefon);
 • Preferințele de angajare, disponibilitatea de relocare, disponibilitatea de a călători, salariul curent, salariul dorit;
 • Experiența de lucru anterioară (sau actuală) (cum ar fi data de începere și de încheiere, angajator, responsabilități)
 • Nivel de școlarizare (cum ar fi nivel primar, secundar, liceal)
 • Certificări deținute;
 • Elemente de identificare personală (cum ar fi vârstă, gen, religie, persoană cu handicap, grup etnic).

Noi nu vă impunem, dar dvs. puteți alege în mod voluntar să furnizați si alte informații relevante ca parte a cererii dumneavoastră. Vă rugăm să nu transmiteți următoarele informații sensibile decât dacă vă solicităm în mod expres să furnizați astfel de informații pentru a ne putea respecta obligațiile legale și/sau politicile interne referitoare la diversitate și antidiscriminare: orientarea sexuală, rasa, originea etnică, religia, convingerile politice și religioase, dizabilitatea, starea civilă, credința, naționalitatea, originea națională, culoarea și/sau vârsta.

Prin prezentarea voluntară a informațiilor despre originea rasială sau etnică; starea de sănătate sau starea fizică sau psihică; evaluări de la locurile de muncă sau înregistrări cu privire la educație; informații privind comiterea (sau presupusa comitere) unei infracțiuni sau despre proceduri legale conexe; opiniile sau orientarea politica; credința religioasă; viața sexuală; apartenența la un sindicat sau la un partid politic, autorizați în mod expres ALPHA MEDICAL INVEST SRL să primească și să proceseze astfel de informații în scopul procesării cererii dumneavoastră.

Toate informațiile pe care le transmiteți trebuie să fie adevărate, complete și să nu inducă în eroare și, de asemenea, trebuie să aveți dreptul legal de a le furniza. În caz contrar, acest lucru poate duce la respingerea cererii dumneavoastră în timpul procesului de aplicare sau la o măsură disciplinară, inclusiv concedierea imediată, dacă ați fost angajat.

Dacă intenționați să ne furnizați detalii despre un referent sau despre orice altă terță parte ca parte a CV-ului dvs., este responsabilitatea dvs. să obțineți consimțământul acestei terțe părți înainte de a ne furniza datele sale cu caracter personal.

Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară. Vă rugăm să rețineți, totuși, că furnizarea de informații insuficiente poate avea ca rezultat neluarea în considerare a cererii dvs. de angajare de către ALPHA MEDICAL INVEST SRL.

 

Temeiul juridic și utilizarea datelor cu caracter personal

Informațiile pe care le transmiteți în aplicația dvs. vor fi stocate în Romania Acestea vor fi colectate, utilizate, transferate și dezvăluite de către angajații, consultanții și/sau furnizorii de servicii ai ALPHA MEDICAL INVEST SRL pentru desfasurarea procesului de recrutare și pentru scopuri legate de management și planificare, inclusiv pentru:

 • Procesarea cererii dumneavoastră;
 • Evaluarea aptitudinilor și calificărilor pentru un loc de muncă;
 • Furnizarea serviciilor disponibile pe site-ul pentru cariere;
 • Comunicarea cu dumneavoastră;
 • Conformarea cu orice cerință legală sau reglementare aplicabilă; și
 • Efectuarea de verificări de fundal dacă vi se oferă un post.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi adăugate în baza noastra de date a candidaților și vor fi utilizate pentru a analiza dacă profilul dvs. este potrivit pentru alte locuri de muncă vacante în cadrul ALPHA MEDICAL INVEST SRL. Dacă alegem să vă facem o ofertă, datele cu caracter personal pe care le transmiteți pot fi integrate în sistemul nostru de resurse umane și folosite pentru a gestiona procesul de angajare. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Dacă deveniți membru al echipei, orice date cu caracter personal pe care le transmiteți pot deveni parte a fișei dvs. de membru al echipei și pot fi utilizate în alte scopuri de angajare/muncă sau în alt mod, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care o anumită utilizare a acestor date este incompatibilă cu utilizările prevăzute în această notificare sau în afara acestora, vă vom comunica acest lucru în momentul utilizării.

 

Divulgarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi examinate de membrii echipei ALPHA MEDICAL INVEST SRL sau de agenții care au o nevoie legitimă de a accesa astfel de informații personale, care pot fi recrutori, personal de resurse umane, personal de servicii tehnice și manageri sau delegați ai acestora.

Este posibil să împărtășim datele dvs. cu caracter personal cu anumiți furnizori de servicii sau consultanți care acționează în numele nostru, cum ar fi recrutori externi sau prestatori externi de resurse umane. Aceste părți terțe sunt obligate prin contract să ia măsurile adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.

ALPHA MEDICAL INVEST SRL, de asemenea, poate dezvălui datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru a proteja drepturile legale, intimitatea, siguranța sau proprietatea companiei ALPHA MEDICAL INVEST SRL sau a membrilor echipei sale, a agenților, subcontractanților, clienților sau publicului;
 2. Pentru a proteja siguranța și securitatea vizitatorilor pe site-urile noastre web sau pe alte proprietăți;
 3. Pentru a proteja împotriva fraudei sau a altor activități ilegale sau în scopul managementului riscurilor;
 4. Pentru a răspunde la investigații sau solicitări din partea autorităților legale;
 5. Pentru a permite ALPHA MEDICAL INVEST SRL să urmărească căile de atac disponibile sau să limiteze daunele pe care compania le poate suferi;
 6. Pentru a răspunde în cazul unei situații de urgență;
 7. Pentru a respecta legea sau procedurile legale;
 8. Pentru a pune în aplicare o licențiere, o vânzare sau un transfer al unei afaceri sau al unor active (inclusiv în legătură cu orice faliment sau proceduri similare); sau

Pentru a gestiona achiziții, fuziuni și reorganizări.
 

Păstrarea datelor

Vă vom păstra datele cu caracter personal timp de un an de zile de la data transmiterii aplicatiei dumneavoastra, timp în care vă putem contacta în legătură cu noi posturi disponibile. Dacă nu există nicio activitate legată de datele cu caracter personal, ALPHA MEDICAL INVEST SRL poate să le elimine din baza de date, sub rezerva respectării obligațiilor și politicilor de păstrare a datelor și a oricăror obligații legale sau de reglementare aplicabile, pe perioada de timp permisă de legile locale, sau pentru a verifica dacă abilitățile dvs. sunt potrivite pentru alte oportunități.

Rețineți că ALPHA MEDICAL INVEST SRL poate șterge oricând datele dvs. cu caracter personal (inclusiv CV-ul dvs.), fără niciun motiv. Prin urmare, păstrați-vă propriul exemplar al datelor cu caracter personal furnizate.

 

Accesarea, corectarea și ștergerea datelor

Pentru a modifica datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis deja în vederea aplicarii pentru o anumită poziție, vă rugăm să ne trimiteți candidatura dvs. din nou, pentru a vă putea actualiza informațiile personale asociate cu respectiva candidatură. Vă încurajăm să vă actualizați imediat datele dvs. cu caracter personal dacă se modifică sau sunt inexacte. La solicitarea dvs., vom sterge sau elimina datele dvs. cu caracter personal din bazele noastre de date active, deși unele informații pot fi păstrate, în măsura permisă sau cerută de lege.

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care vă procesăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protectia Datelor Personale, BATTLEGROUP GLOBAL SRL, la adresa de e-mail dpo@battlegroup.ro., website: www.battlegroup.ro.

Puteți accesa, modifica sau va puteti opune cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail de mai sus pentru orice astfel de solicitări. Rețineți că anumite date cu caracter personal pot să nu facă obiectul acestor drepturi de acces, corecții sau obiecții în conformitate cu legile locale privind protecția datelor.

 

Siguranța transmiterii candidaturilor

Luăm măsuri de precauție rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal transmise de potentialii angajati, precum și informațiile personale stocate pe serverele noastre. Din păcate, nu există nicio metodă de transmitere sau stocare a datelor 100% sigură. Nu trimiteți informații sensibile prin e-mail. Este responsabilitatea dvs. exclusivă să utilizați nivelul adecvat de precauție ori de câte ori comunicați cu noi.

Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea dvs. cu noi nu mai este sigură (de ex. considerați că securitatea unei transmisii de date catre noi a fost compromisă), vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protectia Datelor Personale la adresa de e-mail dpo@battlegroup.ro.

ALPHA MEDICAL INVEST SRL își declină responsabilitatea, în măsura permisă de lege, pentru ea însăși și pentru toate companiile și subcontractanții săi, pentru oricare dintre informațiile dvs. trimise catre noi, care sunt pierdute in timpul transmiterii, utilizate abuziv, accesate ilegal, dezvăluite, modificate sau distruse, sau care nu au fost livrate integral sau în timp util către noi.

 

Link-uri către alte site-uri web

Exista posibilitatea ca dumneavoastra sa transmiteti catre ALPHA MEDICAL INVEST SRL aplicatii prin intermediul unor altor site-uri web. Operatorii acelor alte site-uri web pot colecta informații despre dvs., prin cookie-uri sau alte tehnologii. Dacă vă conectați la un astfel de site web in vederea aplicarii pentru un post disponibil la ALPHA MEDICAL INVEST SRL, va asumati raspunderea pentru divularea de date personale catre detinatorul sau operatorul acelui site web.

Vă încurajăm să citiți notificările legale publicate pe acele site-uri, inclusiv politicile de confidențialitate. Nu avem nicio responsabilitate sau răspundere legală pentru vizitele dvs. sau pentru practicile de colectare sau utilizare de date ale altor site-uri web.

 

Despre minori

Procesul nostru de recrutare nu este destinat minorilor sub vârsta de 16 ani sau sub vârsta legală de angajare (oricare dintre acestea este mai mare).

 

Modificări ale acestei politici

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politica în orice moment, fără o înștiințare prealabilă, pentru a reflecta schimbările viitoare ale ALPHA MEDICAL INVEST SRL, schimbările din domeniu sau ale cerințelor legale. Vom publica politica revizuită pe site-ul nostru sau vom anunța modificarea pe pagina de start a site-ului. Puteți afla momentul în care a fost actualizată notificarea consultând legenda „Ultima actualizare” din partea de sus a acestei notificări. Orice modificare va intra în vigoare la data publicării politicii revizuite pe site-ul nostru. Prin continuarea utilizării site-ului pentru cariere si/sau prin transmiterea voluntara de CV-uri după astfel de modificări, se va considera că ați fost de acord cu astfel de modificări. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei notificări, în totalitate sau în parte, puteți alege să nu mai utilizați site-ul pentru cariere.