Accesul mass-media

Reprezentanții mass-media care doresc să obțină informații despre evenimente/cazuri medicale, vor avea acees în Spital conform PROCEDURII.

În ceea ce privește metoda de lucru, reprezentanții mass-media vor trebui să solicite în scris purtătorului de cuvânt informațiile pe care aceștia le doresc; vor trimite pe e-mail solicitările, urmând ca răspunsurile să le primească cu acceptul conducerii unității.
Informațiile despre evenimente se vor acorda de purtătorul de cuvânt al spitalului în timpul programului de lucru.

 

Accesul mass-media pe teritoriul Spitalului

Delegații mass-media au obligația de a se prezenta la poarta instituției pentru identificare.
La intrarea in locație se va solicita cartea de identitate a reprezentanților mass-media/legitimația de presă.
La recepție se va nota în ,,Registrul vizitatori,, informațiile prevăzute în rubricile acestuia și va pune la dispoziția acestora, Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului.
De la recepție se va anunța purtătorului de cuvant – director medical, de prezența reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului. Nu va permite intrarea acestora în cadrul spitalului până când nu vor fi insoțiti de către purtătorul de cuvânt.
Reprezentanții mass-media vor avea acces nelimitat în următoarele situații:
– când insoțesc o delegație oficială ( Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;
– insoțiți de Manager și/sau ceilalți Directori din Comitetul Director al Spitalului.

 

Acordarea interviurilor in cadrul Spitalului

Interviurile în cadrul Spitalului vor fi acordate de către purtătorul de cuvânt cu respectarea următoarelor reguli:

 • Privind demnitatea umană și drepturile pacienților declarațiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
 • nu va fi dezvaluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infracțiuni privitoare la viața sexuală cu excepția cazului în care persoana a dat acord scris.
 • nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau religia unei persoane precum și un eventual handicap al acestuia.
 • informații cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispoziția reprezentanților mass-media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unei persoane fară discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau reprezentanților legali.
 • Purtătorul de cuvânt vă însoți reprezentanții mass-media în cazul în care aceștia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.
 • Acordurile în scris vizavi de oferirea informațiilor cu privire la starea de sănătate, medicamentație, tratament, condiție fizică, etc. sau cu privire la luarea unor interviuri sub formă de înregistrare audio/video sau poză, se vor da pe formular ,, Acord în scris al pacientului,,.
 • Purtătorul de cuvânt vă avea grija cu deplasarea reprezentaților mass-media în incinta Spitalului să se facă numai cu ecuson și halat corespunzător.
 • Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt a confidențialității datelor despre un pacient și a confidențialității actului medical, precum și prevederile acestei proceduri atrage după sine sancționarea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.
 • Purtătorul de cuvânt nu vă fi tras la răspundere în cazul unor fimări cu camera ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții mass-media.

 

Reclamații în sensul prezentei proceduri:

 • Reclamații privind divulgarea unor informații referitoare la un pacient fară acordul scris al acestuia.
 • În cazul divulgării de către purtătorul de cuvânt al spitalului a unor informații cu privire la clauzele menționate în procedură fară acordul scris al persoanei atrage după sine sancționarea disciplinară.
 • În cazul solicitării unor daune morale sau materiale de către un pacient în privință căruia s-au divulgat informații de oricare natură fară acordul scris al acestuia vor fi suportate de către persoanele vinovate.
 • Reclamații cu privire la divulgarea unor informații sau imagini în legătură cu un pacient fară acordul scris al acestuia, obținute de Reprezentanții mass-media cu echipamente audio-video ascunse.
 • În cazul unor astfel de sesizări pe baza imaginilor/înregistrărilor audio puse la dispoziție de pacientul reclamant și cu ajutorul acestuia se vă identifica ziua și ora la care înregistrarea a fost făcută. Din ,,Registrul vizitatori,, aflat la recepție pe baza datei și orei la care s-a constatat că a fost efectuată înregistrarea, se vor identifica Reprezentanții mass-media care se fac răspunzători de situația creată.

 

Măsuri ce se pot lua:

 • se va aduce la cunoștință în scris Angajatorului reprezentanților mass-media ce se fac vinovați, fapta respectivă și se va solicita în scris măsurile care au fost luate împotriva Reprezentanților mass-media reclamați;
 • se va interzice pe viitor accesul Reprezentanților mass-media vinovați de situația creată pe teritoriul Spitalului;
 • se vor aduce la cunoștință pacientului reclamant măsurile luate cu mențiunea că Spitalul este absolvit de orice vină pentru înregistrări audio/video efectuate cu camera ascunsă.

Purtător de cuvânt

RAZVAN ANGHEL

Telefon: 0722 265 833

RAZVAN ANGHEL

Manager Operațional Clinica Medicală & Spital Boli Cronice Oltenița

Adresa
Strada Argesului, nr. 123
Oltenita, jud. Calarasi