Pachetul minimal de servicii medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice