Solicitare informații de interes public

Pentru a solicita informații de interes public/depune reclamație administrativă conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public doritorii pot completa următoarele formulare:

a) Care sunt termenele în care instituția publică este obligată să răspundă solicitărilor?

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;

c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează de la data înregistrării solicitării, în condiţiile art. 20 alin. (4); nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte.

(3) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

b) Care sunt reglementările de bază privind liberul acces la informațiile de interes public?

Reglementările de bază privind liberul acces la informațiile de interes public sunt:

1. Documentele internaționale:

– Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a susține opinii fără nicio interferență și de a căuta, a primi și a răspândi informații și idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”

– Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10.

– Principiile de la Johannesburg, Principiul I.

2. Documentele interne:

– Constituția României, art. 31: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit… Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corecta a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de personal.”

– Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

– Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544 din 2001.

– Legea nr. 51 privind siguranța natională, art. 12, alin. 3.

Formularul de solicitare a informatiilor de interes public/reclamatii, pot fi transmise:

– prin posta electronica la adresa de e-mail: office@alphaclinic.ro

– prin fax la nr. 0242.515.477

– prin posta la adresa: Str. Argesului nr. 123, Oltenita, Calarasi

– depunere la secretariatul spitalului program: Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

Persoană de contact Jalba Diana – Compartiment Juridic