Condițiile acordării pachetului minimal și de bază de servicii medicale în asistență medicală spitalicească